Flagregler

 

  • Flaget hejses kl. 08.00 og nedhales ved solnedgang. På dage, hvor solen først står op efter kl. 08.00, hejses flaget ved solopgang.
  • Flaget bæres til og fra flagstangen over den ene arm. 
  • Ved flaghejsning og flagstrygning er det god dansk tradition, at alle tilstedeværende rejser sig og tager front mod flaget. Mænd fjerner hovedbeklædning. 
  • Ved dødsfald hejses flaget først på hel, hvor det bliver et øjeblik, før det sættes på halv, det vil sige nedhales så langt, at flagets underkant befinder sig ud for midten af flagstangen. Når flaget skal hales ned, hejses det først til tops og forbliver oppe et øjeblik, hvorefter nedhalingen finder sted. 
  • På bisættelsesdagen flages på halv, indtil bisættelsen har fundet sted. Derefter hejses flaget på hel, hvor det forbliver indtil solnedgang. 
  • For at beskytte flaget, lægges det sammen, så det hvide kors er skjult af den røde dug. 
  • Flaget afleveres altid i tørret tilstand.