Historie

Grundejerforeningen Christiansdalparken.

Grundejerforeningens historie går tilbage til 1975.

Nogle avisartikler (se bilag) der går tilbage til denne tid kan studeres nærmere for interesserede.

Dele af matriklen 17f Avedøre By, Avedøre blev i 1973 udstykket til mindre matrikler. Flere luftfoto viser at arealet, hvorpå bebyggelsen i dag er beliggende, siden 1945 havde været benyttet til gartneri. Frem til 1974 var Avedøre en del af Glostrup Kommune. I forbindelse med kommunalreformen i 1974 blev Avedøre overført til Hvidovre Kommune.

Historien siger at en person ved navn Jens Hansen omkring 1956 drev gartneri på de nuværende bebyggede arealer.

Tanken om en bebyggelse af området startede omkring 1970 og i 1972 blev søgt principiel godkendelse af udstykningsplan og byggetilladelse for rækkehuse.

I 1973 solgte Johanne V.O. Hansen ejendommen til Vega Byg A/S, som startede opførelsen af 30 rækkehuse på arealet.

Vega Byg A/S bad om udstedelse af bygningsattester i takt med færdiggørelse af de enkelte rækkehuse med carporte og redskabsskure i 1975. En varmecentral til rækkehusbebyggelsen blev etableret i kælderen på matr. nr. 17mv (Engvænget 17) herunder nedgravning af 2 stk. fyringsolietanke.

Grundejerforeningen overtog i 1976 det vi i dag betegner som grønne fællesarealer – området med legeplads, trekantarealet mellem Engvænget og Enghøjen og området mellem Vestre Strandvej og Engvænget (se også luftfoto).

Grundejerforeningen vedtager på generalforsamlingen den 7. februar 1985 foreningens vedtægter.

I 2012 tinglyses tillæg til foreningens deklaration om ophør af den fælles varmeforsyning samt fælles radio- og TV-antenneanlæg.

I 2012 nedlægges varmecentralen og hver enkelt hus får installeret gasfyr.

Nedenfor finder I nogle gamle artikler om Christiansdalparken. God fornøjelse!