Grundejerens forpligtelser

GF AREALER

Områder markeret på ovenstående skitse er den enkelte rækkehusejer forpligtet til at renholde for ukrudt m.v.

Rækkehuse med gavle der vender ud til den store midtersti

Vester Strandvej 56 og 58

Engvænget 25 og 27

Engvænget 26 og 28

har hver halvdelen af stien

 

Bemærk at enderækkehuse

Enghøjen 17

Engvænget 18, 34 og 33

Vester Strandvej 50

Vester Strandvej 64

er forpligtet til at renholde/beskære/klippe arealet ved gavlen – gælder ikke fortov ud til Paradisvej.