Lokalplan

Disp. til lokalplanen af 15. marts 2022

Link til gældende lokalplan for Christiansdalparken

Plandata.dk

– Plandata.dk er et digitalt register for fysisk planlægning i Danmark. Det sikrer, at plandata er entydige og digitalt tilgængelige. Alle kan søge lokalplaner og andre plantyper i kortmodulet, og kommuner kan indberette planer.