Bestyrelsesmedlemmer

Formand: Kent Sørensen, Engvænget 26, tlf. 23 70 90 04 (også sekretær for bestyrelsen og redaktør af Christiansdalposten)

Kasserer: Gert Thrane, Engvænget 24, tlf. 22 10 33 22

Bestyrelsesmedlem: Rene Tronøe, Engvænget 23, tlf. 40 68 66 26

Suppleanter til bestyrelsen:

  • Kim Hansen
  • Søren Nordfang

Revisor: Thomas Mathiesen, Engvænget 27

Revisorsuppleant: Robin Bogø, Engvænget 19